Mirko Bunčić

Agencijski čovek, sa strateškim pogledom na stavari. Ljubitelj brendova koji zaista veruje da ideje mogu promeniti svet.