Kako se postaje član?

IAA YP Srbija čine Mladi profesionalci koji u trenutku apliciranja za članstvo u IAA YP nemaju više od 30 godina starosti. Potencijalni članovi zahtev podnose predsedniku YP u sledećem obliku u elektronskoj formi na mail: youngprofessionals@iaa.rs– radna biografija i obavezna preporuka nekog od članova IAA ili IAA YP, kojom se garantuje da podnosilac zahteva ispunjava kriterijume za članstvo IAA YP i da je upoznat sa principima IAA i spreman da ih se pridržava. Na osnovu podnete dokumentacije prijem u članstvo izglasava board dvotrećinskom većinom, na prvom sledećem sastanku. Ukoliko je kandidatura odobrena od strane Board-a, podnosiocu se upućuje zvaničan poziv za učlanjenje, kao i pristupnica u elektronskoj formi. Nakon prijema u članstvo i popunjavanja pristupnice, o pristupanju novog člana obaveštava se centrala IAA u Njujorku koja njegove podatke unosi u jedinstveni YP spisak članova. Članstvo u Sekciji zahteva aktivno učestvovanje na različitim YP događajima i aktivnostima, u suprotnom član može biti isključen iz Sekcije.